บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ ผลิต รวมถึงให้คำแนะนำ ปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด


571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558015194
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาสท์ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*