บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด"

บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการ นวด สปา การแต่งเล็บมือและเล็บเท้า รวมทั้งการดูแลความงามแบบครบวงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด


571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015208
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิดนี่ย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*