บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า ผลิต และจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่ายยารักษาโรค ฯ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด


182 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

182 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558015224
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุณยธิดา เฮอร์เบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*