บริษัท กรรพลไท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรรพลไท จำกัด"

บริษัท กรรพลไท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรรพลไท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรรพลไท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กตรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรรพลไท จำกัด


15/2 ซอยบางแวก 87 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรรพลไท จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/2 ซอยบางแวก 87 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กรรพลไท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรรพลไท จำกัด

ได้แก่ 0105558015232
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรรพลไท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรรพลไท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*