บริษัท โทสต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โทสต์ จำกัด"

บริษัท โทสต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โทสต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โทสต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้านขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โทสต์ จำกัด


48 ซอยแยกซอยศิริพจน์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โทสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48 ซอยแยกซอยศิริพจน์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โทสต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โทสต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โทสต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โทสต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*