บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับออกแบบแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


58/76 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/76 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558015259
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็มยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*