บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


537/23 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

537/23 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015267
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*