บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด"

บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับทำสื่อโฆษณาทุกชนิด เช่น สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ วารสาร หนังสือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด


288/89 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

288/89 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558015283
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเจ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*