บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด"

บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด


5/60 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 6-10 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/60 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 6-10 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด

ได้แก่ 0105558015305
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์เจริญ ดีไซน์ (2558) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*