บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาด้านการวงาแผนภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด


81/108 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

81/108 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015313
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมพร บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*