บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด"

บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก จำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด


15 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015364
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*