บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร เป็นตัวแทนให้บริการขนส่งทางทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด


246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 23-24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 23-24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558015372
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จาร์ดีน ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*