บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด"

บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด


18 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรสท์ ฮับ ผับ แอนด์ บาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*