บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด"

บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนจัดทัวร์ไปต่างประเทศและทัวร์ภายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด


2 ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 13 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 13 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

ได้แก่ 0105558015445
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รูท 66 ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*