บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดงานอีเว้นท์ กิจกรรมเวทีคอนเสริต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด


15 ซอยจันทน์ 16 แยก 18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ซอยจันทน์ 16 แยก 18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สร้างสุข เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*