บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1249/133 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/133 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558015461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*