บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด"

บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าติดตั้งให้เช่าเครื่องจักรเครื่องยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด


26 ซอยท่าข้าม 30 แยก 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

26 ซอยท่าข้าม 30 แยก 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด

ได้แก่ 0105558015500
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.ที.เค. อินเตอร์เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*