บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด"

บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด


132 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

132 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105558015518
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*