บริษัท เอ็นจีส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นจีส จำกัด"

บริษัท เอ็นจีส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นจีส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นจีส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นจีส จำกัด


84 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นจีส จำกัด ตั้งอยู่ที่

84 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นจีส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นจีส จำกัด

ได้แก่ 0105558015569
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นจีส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นจีส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*