บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด"

บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าพื้นที่โฆษณาในเว็บไซด์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด


14/201 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/201 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015577
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ็นเตอร์ ช้อยส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*