บริษัท อันนายา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันนายา จำกัด"

บริษัท อันนายา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันนายา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันนายา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับบริหารงานขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันนายา จำกัด


469 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันนายา จำกัด ตั้งอยู่ที่

469 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อันนายา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันนายา จำกัด

ได้แก่ 0105558015593
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันนายา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันนายา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*