บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด"

บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด


24 ซอยลาซาล 29 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

24 ซอยลาซาล 29 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0105558015623
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอซิสมีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*