บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด


313/179 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

313/179 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558015631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไรวินท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*