บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด"

บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เคมีภัณฑ์และบริการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด


43 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

43 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015640
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิติรุ่งโรจน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*