บริษัท โอวีซิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอวีซิส จำกัด"

บริษัท โอวีซิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอวีซิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอวีซิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอวีซิส จำกัด


135/50 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอวีซิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/50 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท โอวีซิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอวีซิส จำกัด

ได้แก่ 0105558015682
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอวีซิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอวีซิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*