บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด"

บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด


40 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 3 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 3 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที ไอ พี แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*