บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและจัดหาลิขสิทธิ์ละคร ภาพยนต์ และผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด


42 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

42 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558015780
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีอุส โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*