บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด"

บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขาย บริหารงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด


337/63 ซอยรามอินทรา 64 ถนนสวนสยาม ซอย 24 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

337/63 ซอยรามอินทรา 64 ถนนสวนสยาม ซอย 24 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015798
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุทธิณีเอสเอ็มอี แอนด์ บิสซิเนสคอนซัลแทนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*