บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตชำระภาษีจดทะเบียนต่างๆกับหน่วยงานราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด


318/108-109 ซอยเจริญสุข ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

318/108-109 ซอยเจริญสุข ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558015909
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช๊อพ ไลเซ่นส์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*