บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด"

บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสร้างและพัฒนา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการภายในคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด


44/2 หมู่บ้านเติมทรัพย์ ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/2 หมู่บ้านเติมทรัพย์ ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด

ได้แก่ 0105558015925
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลนส์ คอร์ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*