บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


159 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

159 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*