บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด"

บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร และเครื่องบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด


156/46 ซอยช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

156/46 ซอยช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558015950
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮมเฟรช ดิลิเวอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*