บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดูแลสุขภาพและความงามทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


100/814 ซอยเคหะคลองเตย 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/814 ซอยเคหะคลองเตย 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015968
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*