บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด"

บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และจัดฝึกอบรม จัดสัมมนาให้กับบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด


41/20 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/20 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด

ได้แก่ 0105558015976
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*