บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด"

บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างอย่างอื่นรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด


463, 465, 467 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

463, 465, 467 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด

ได้แก่ 0105558016000
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ แปซิฟิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*