บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด"

บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนฝึกนักบินพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด


105/21 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

105/21 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105558016026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาร์ดิฟฟ์ เอวิเอชั่น เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*