บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า-ส่งออก และจำหน่าย ปลีก-ส่ง สินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเท้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด


604/116 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

604/116 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558016069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาชิ-ดี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*