บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด"

บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด


1575/33-34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1575/33-34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอ บอนเฮอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*