บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด"

บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด


586 อาคารนิวเอพีจี อพาร์เม้นท์ ห้องเลขที่ 207 (A7) ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

586 อาคารนิวเอพีจี อพาร์เม้นท์ ห้องเลขที่ 207 (A7) ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558016085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินทาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*