บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด"

บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด


289/183 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด ตั้งอยู่ที่

289/183 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด

ได้แก่ 0105558016123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวอร์ติคอล 10 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*