บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด"

บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ารับจ้างผลิตงานปักทุกชนิดและเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด


27/1 ซอยบางบอน 1 ซอย 17 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/1 ซอยบางบอน 1 ซอย 17 ถนนบางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด

ได้แก่ 0105558016182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักศิลป์ การปัก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*