บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด"

บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด


17/87 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/87 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด

ได้แก่ 0105558016191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟอร์เทควู๊ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*