บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด"

บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร และงานก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด


27/10 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/10 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด

ได้แก่ 0105558016204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิโระอิโระยะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*