บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด"

บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการผลิต และจำหน่ายหนังสือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด


523/12 ซอยนุชมี ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

523/12 ซอยนุชมี ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016239
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ด็อกเตอร์มิ้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*