บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทน นายหน้า อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการ ต่อเติม ซ่อมแซม จัดสรร ปรับโครงสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด


1558/4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1558/4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558016247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิฟวิ่ง เอ็กเซคคูทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*