บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด"

บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เครื่องนุ่งห่ม และ เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด


9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 3 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 3 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ธงธัญ 99 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด

ได้แก่ 0105558016255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธงธัญ 99 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*