บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอลูมิเนียม และกระจก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


301/82 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

301/82 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558016271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*