บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด"

บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการ ห้องเช่า ห้องพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด


22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558016280
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลเด้น โกรฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*