บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด"

บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นนายหน้าในการจัดทำผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด


450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด ตั้งอยู่ที่

450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท รอดไวเลิศ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด

ได้แก่ 0105558016298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รอดไวเลิศ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*