บริษัท โนวา โวลนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โนวา โวลนา จำกัด"

บริษัท โนวา โวลนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โนวา โวลนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โนวา โวลนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นนายหน้า ตัวแทนดูแลทรัพย์สิน ลงทุนในทรัพย์สิน ซื้อ ขาย เช่า สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โนวา โวลนา จำกัด


2/202 ซอยนิมิตใหม่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โนวา โวลนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/202 ซอยนิมิตใหม่ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท โนวา โวลนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โนวา โวลนา จำกัด

ได้แก่ 0105558016328
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โนวา โวลนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โนวา โวลนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*